פתח שירות

קראת על השירותים שלנו ואתה מעוניין לקבל שירות? נשמח לעזור

 

Share

תנאי שימוש למערכת שיחת הווידאו

שימ/י לב: המידע המופיע על מסך המחשב שלך עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או כל אדם אחר המצוי בקרבתך בעת השימוש במערכת.

 

בתום השיחה במערכת מוטלת על המשתמש/ת אחריות בלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך. אני פוטר/ת בזאת את מדיקס מכל אחריות ו/או חבות בגין אי־ביצוע הסרה כאמור.

close

חוות דעת רפואיות

חוות דעת רפואיות

חוות דעת לגופים מוסדיים לקביעת מדיניות ולהגנה משפטית

חוות דעת של מומחי מדיקס ניתנות לגופים מוסדיים למטרות של קביעת מדיניות, הגנה משפטית וכל שאילתה דחופה בתחומי הרפואה והבריאות. מקרים דחופים ייענו תוך 24 שעות.


חוות דעת רפואית לקביעת מדיניות

גיבוש חוות דעת רפואית בסוגיה עקרונית, למשל: השוואה בין טכניקות שונות לכריתה מלאה של הערמונית, או - האם טיפולי היפרתרמיה הינם טיפולים מקובלים או ניסיוניים. חוות הדעת תיכתב על ידי רופא מומחה בעל מוניטין בתחום.
 

חוות דעת רפואית לסוגייה רפואית מורכבת

גיבוש חוות דעת רפואית על ידי רופא מומחה בנוגע למקרה רפואי ספציפי. דוגמה: חוות דעת לגבי קיום ליקוי בריאותי, ובכלל זה ידיעתו של המבוטח לגבי קיומו של הליקוי טרם הצטרפותו לתוכנית הביטוחית.
 

חוות דעת רפואית על טיפול רפואי המוצע על ידי גורם בחו"ל

גיבוש חוות דעת רפואית על ידי רופא מומחה, לגבי מקרה רפואי ספציפי הכולל מעורבות של גורמים רפואיים מחו"ל. 
  

חוות דעת רפואית משפטית

שירות זה ניתן לחברות ביטוח בלבד, במסגרת חבילת שירות כוללת. את חוות הדעת מגבש רופא מומחה מוביל בתחום המקרה הרפואי הספציפי.
 
שירות זה אינו כולל השתתפות בדיונים ופגישות הכנה למשפט וכן הופעות בבית משפט. שירותים אלו יינתנו על פי הצורך בתעריפים נפרדים. כמו כן, השירות אינו כולל חוות דעת בתחום הפסיכיאטריה.
 
 
כל השירותים כוללים:
סקירת המסמכים הרפואיים והערכה מקיפה של המקרה הרפואי.
סקירת ספרות ופרסומים מדעיים, במידת הצורך.
התייעצות עם מומחים נוספים, בארץ ובעולם, במידת הצורך.
כתיבת חוות דעת מנומקת המבוססת על האמור לעיל ועל ניסיונו העשיר של המומחה.
בקרה ואישור על ידי הוועדה המדעית של מדיקס.
ייעוץ וליווי לתשלובות מזון >