פתח שירות

קראת על השירותים שלנו ואתה מעוניין לקבל שירות? נשמח לעזור

 

Share

תנאי שימוש למערכת שיחת הווידאו

שימ/י לב: המידע המופיע על מסך המחשב שלך עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או כל אדם אחר המצוי בקרבתך בעת השימוש במערכת.

 

בתום השיחה במערכת מוטלת על המשתמש/ת אחריות בלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך. אני פוטר/ת בזאת את מדיקס מכל אחריות ו/או חבות בגין אי־ביצוע הסרה כאמור.

close
דף הביתאודות מדיקס

אבטחת מידע

לקוח/ה יקר/ה,

 

מדיקס רואה חשיבות עליונה בשמירת הפרטיות שלך ואבטחת המידע הרפואי והאישי וחסיונו.

 

מידע רפואי ואדמיניסטרטיבי נשמר ומתויק כחלק מהמאמץ להעניק ללקוחות מדיקס שירות רפואי באיכות גבוהה ומכוח החובה לעשות כן על פי חוק. המידע נמצא במערכות מידע ממוחשבות, ברשומות הרפואיות והאישיות של הלקוחות ובמסמכים המועברים בין הגורמים המטפלים לצרכי טיפול רפואי.

 

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 וחוקים נוספים, וכן על-פי כללי האתיקה הרפואית, מדיקס מקפידה להגן על פרטיות המידע של לקוחותיה. לשם כך כל עובדי החברה, הרופאים והצוות הפרא־רפואי חתומים על חובתם לשמירה על סודיות וחיסיון המידע. המידע נשמר בטכנולוגיות מתאימות, בהתאם לנוהלי עבודה התומכים בדרישות ההגנה, על ידי הממונה על אבטחת המידע בחברה ועל ידי הגורמים המנהלים, וכן מבוצעות בקרות שוטפות. 

 

למדיקס נוהלי אבטחת מידע הנוגעים לזיהוי, הרשאות משתמשים, ניהול מאגרים ומדיניות סיסמאות. הממונה על אבטחת המידע במדיקס אחראי לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של מדיקס ובהתאם להוראות החוק.

 

למערכות המחשוב בחברה הוגדרו ויושמו דרישות אבטחת מידע טכנולוגיות המתאימות לרמה הגבוהה ביותר של הגנת המידע הנדרשת במערכות מסוגן, הנותנות מענה מאובטח למידע אישי ורפואי. החברה פועלת בהתאם לתקן לאבטחת מידע רפואי של האדם, תקן ISO 27001.

 

העברת מידע לצד שלישי

מידע אודות לקוחות נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק, וזאת בשלושה מצבים בלבד:

1. בהתאם ומתוקף סמכות שניתנה לאותם גורמים על-פי חוק.

2. לצורך מתן טיפול רפואי נאות.

3. על-פי בקשת המטופל ובהסתמך על כתב ויתור סודיות חתום על ידיו, המתיר את העברת המידע.

לפניות בנוגע לשמירה על סודיות ואבטחת המידע במדיקס: info@medix.co.il

 

 

 טופס ויתור סודיות לשירות ליווי פסיכוסוציאלי - בגיר

 

 טופס ויתור סודיות לשירות ליווי פסיכוסוציאלי - קטין 

 

 טופס אלקטרוני להסכמה מדעת וויתור על סודיות רפואית